Basisbericht

Het basisbericht wordt gebruikt om een overlijden mede te delen in de vorm van een korte en beknopte aankondiging. Slechts de basisinformatie wordt hier teruggegeven. Dit type bericht kan ook gebruikt worden om het overlijden van een familielid te herdenken.

Familieberichten
Overlijdens berichten van Zwitserland
necropole1.com
Copyright 2022, - Avenue Brugmann, 587 1180 Bruxelles (België) - Tel:+32 2 3464486 info@necrologies.info
Design : Antalys sprl