Volledig bericht

Het volledige bericht heeft alle kenmerken van het standaardbericht, maar bevat heel wat meer informatie in een nog meer gebruikersvriendelijk formaat.

Men kan er de volgende elementen bijvoegen :

  • een foto van de overledene
  • bijkomende plaatsen voor de familie die het overlijden mededeelt
  • de eretitels van de overledene
  • een plaats voor de praktische modaliteiten van de bijeenkomst
  • een bijkomende plaats voor meer uitvoerige informatie

Dit type bericht is ideaal geschikt voor grote families of families die een maximum aan informatie willen geven over de overledene en het overlijden.

Familieberichten
Overlijdens berichten van Zwitserland
necropole1.com
Copyright 2022, - Avenue Brugmann, 587 1180 Bruxelles (België) - Tel:+32 2 3464486 info@necrologies.info
Design : Antalys sprl